technologia_uprawy_ziemniaka_sor

ZIEMNIAK - zapotrzebowanie na makroelementy w kilogramach [kg/ha]


RoślinaPlon [dt/ha]Azot N [kg]Fosfor P2O5 [kg]Potas K2O [kg]Magnez MgOSiarka S [kg] 
ZIEMNIAK300120451401815

ZIEMNIAK - zapotrzebowanie na mikroelementy w gramach


RoślinaPlon [dt/ha]Mangan Mn [g]Miedź Cu [g]Cynk Zn [g]Zelazo Fe [g]Molibden Mo [g]Bor B [g]
ZIEMNIAK30035050200-2150

Technologia uprawy ziemniaków - preparaty, dawki i zastosowanie


PreparatDawkaFaza stosowaniaZastosowanie    
Herbicydy
Mistral 70 WG0,75 l/haBBCH 0 - 9Skutecznie zwalcza następujące chwasty dwuliścienne: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetaczniki, rdest powojowy
Fungicydy
Ridomil Gold MZ 67,8 WG 2,0 kg/haBBCH 10 - 31Zapobiega występowaniu zarazy ziemniaka,natomiast przy dawce 2,5 kg/ha również alternariozę
Pyton Consento 450 SC2,0 l/haBBCH 30 - 49Zapobiega występowaniu następujących chorób: alternarioza, zaraza ziemniaka
Acrobat MZ 69 WG2,0 kg/haBBCH 50 - 61Zapobiega występowaniu następujących chorób: alternarioza, zaraza ziemniaka
Infinito 687,5 SC 1,6 l/haBBCH 60 - 79Zapobiega występowaniu zarazy ziemniaka na liściach oraz na łodydze
Pyton Consento 450 SC2,0 l/haBBCH 78 - 89Zapobiega występowaniu następujących chorób: alternarioza, zaraza ziemniaka
Insektycydy
Proteus 110 OD0,3 - 0,4 l/haBBCH 30 - 65Zwalcza następujące szkodniki: stonka ziemniaczana
Biostymulator
Fylloton1,0 l/haBBCH 10 - 19Zwiększa odporność rośliny na stres, powoduje szybką regenerację roślin nawet po tak niekorzystnych warunkach środowiskowych jak grad, nagłe zmiany temperatur, mróz, zahamowanie wzrostu po zastosowaniu nieodpowiedniej dawki herbicydów lub pestycydów
1,0 l/haBBCH 20 - 29Powoduje zaoszczędzenie przez roślinę energii w procesie metabolizmu poprzez dostarczanie substancji organicznych, które roślina musiałaby poddać procesowi syntezy
Stymuluje ekspansję komórkową, wydłużanie pędów w przypadku niekorzystnych warunków środowiskowych (spadek temperatury i ilości światła)
Zwiększa produktywność roślin
Wzmacnia właściwości substancji aktywnych, z którymi jest stosowany (inne nawozy i pestycydy)
Najlepiej stosować łącznie z adjuwantem
UWAGA: nie łączyć z substancjami zawierającymi miedź!
Nawozy dolistne
Perfektmikro + Solubor DF3,0 l + 0,5-1,0 kg/haBBCH 40 - 69Nawozy dolistne uzupełniające zapotrzebowanie rośłin uprawnych na mikroelementy