technologia_uprawy_rzepaku_ozimego_sor

RZEPAK OZIMY - RZEPAK OZIMY - zapotrzebowanie na makroelementy w kilogramach


RoślinaPlon [dt/ha]Mangan Mn [g]Miedź Cu [g]Cynk Zn [g]Zelazo Fe [g]Molibden Mo [g]Bor B [g]
RZEPAK OZIMY40400-50040-50250-270-10 '- 15650-700

RZEPAK OZIMY - zapotrzebowanie na mikroelementy w gramach


RoślinaPlon [dt/ha]Azot N [kg]Fosfor P2O5 [kg]Potas K2O [kg]Magnez MgOSiarka S [kg]
RZEPAK OZIMY40180802006060

Technologia uprawy rzepaku ozimego - preparaty, dawki i zastosowanie - wiosna


PreparatDawkaFaza stosowaniaZastosowanie
JESIEŃ
Herbicydy
Navigator 360 SL + Command 480 EC0,2 l + 0,1 l/haBBCH 00 (bezpośrednio po siewie)Skutecznie zwalcza następujące chwasty: chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny, komosa biała, chwastica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne
Navigator 360 SL + Metazanex 500 S'C0,2 l + 1,0 l/haBBCH 10-13 (w fazie 1-2 liści rzepaku ozimego)Skutecznie zwalcza następujące chwasty: chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepma, rumian polny, komosa biała, gwiazdnica pospolita, jasnoty, przetaczniki
Navigator 360 SL + Metazanex 500 S'C0,3 l + 1,0 l/haBBCH 13-15 (w fazie 3-4 liści rzepaku ozimego)Skutecznie zwalcza następujące chwasty: chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przytulia czepma, rumian polny, komosa biała, gwiazdnica pospolita, jasnoty, przetaczniki
Butisan Star 416 S'C2,5-3,0 l/haBBCH 00 (bezpośrednio po siewie)Skutecznie zwalcza następujące chwasty: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przytulia czepna, przetaczniki, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna
2,0-2,5 l/haBBCH 01-05 (na 4-7 dni po siewie)
3,0 l/haBBCH 05-10 (powschodowo - rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści)
Fungicydy/Regulatory wzrostu
Tarcza Łan 250 EW0,75 l/haBBCH 14-19Zapobiega występowaniu następujących chorób: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
Skracanie pędu głównego
Insektycydy
Fastac 100 EC0,1 l/haBBCH 14-19Zwalcza następujące szkodniki: mszyca kapuściana, gnatarz rzepakowiec
Biostymulator
Fylloton1,0 l/haBBCH 14-19Jesienny zabieg wzmacniania roślin, zwiększania ich odporności na stres oraz niekorzystne warunki środowiskowe najlepiej wykonywać łącznie z ochroną fungicydową rzepaku ozimego
WIOSNA
Fungicydy/Regulatory wzrostu
Tarcza Łan 250 EW1,0 l/haBBCH 31-51Zapobiega występowaniu następujących chorób: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
Skracanie pędu głównego
Pictor 400 SC0,5 l/haBBCH 60-69Zapobiega występowaniu następujących chorób: sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, czerń krzyżowych
Skracanie pędu głównego
Insektycydy
Proteus 110 OD0,5 - 0,6 l/haBBCH 20-31Zwalcza następujące szkodniki: chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny
Fastac 100 EC0,1 l/haBBCH 31-51Zwalcza następujące szkodniki: słodyszek rzepakowy
Proteus 110 OD0,5 - 0,6 l/haBBCH 51-69Zwalcza następujące szkodniki: chowacz podobnik, pryszczarka kapustnika
Biostymulator
Fylloton1,5 - 2,0 l/haBBCH 31-51Zwiększa odporność rośliny na stres, powoduje szybką regenerację roślin nawet po tak niekorzystnych warunkach środowiskowych jak grad, nagłe zmiany temperatur, mróz, zahamowanie wzrostu po zastosowaniu nieodpowiedniej dawki herbicydów lub pestycydów
Powoduje zaoszczędzenie przez roślinę energii w procesie metabolizmu poprzez dostarczanie substancji organicznych, które roślina musiałaby poddać procesowi syntezy
Stymuluje ekspansję komórkową, wydłużanie pędów w przypadku niekorzystnych warunków środowiskowych (spadek temperatury i ilości światła)
Zwiększa produktywność roślin
Wzmacnia właściwości substancji aktywnych, z którymi jest stosowany (inne nawozy i pestycydy)
Najlepiej stosować łącznie z adjuwantem
UWAGA: nie łączyć z substancjami zawierającymi miedź!
Nawozy dolistne
Perfektmikro + MgSO43,0 l + 5,0 kg/haBBCH 20-31Nawozy dolistne uzupełniające zapotrzebowanie rośłin uprawnych na mikroelementy
Basfoliar 36 Extra + Adob Zn + Adob Mn + Solubor DF5,0 l + 1,0 l + 1,5 l + 3,5 kg/ha BBCH 31-51