technologia_uprawy_buraka_cukrowego_sor

BURAK CUKROWY - zapotrzebowanie na makroelementy w kilogramach [kg/ha]


RoślinaPlon [dt/ha]Azot N [kg]Fosfor P2O5 [kg]Potas K2O [kg]Magnez MgOSiarka S [kg]
BURAK CUKROWY600120-140602008050

BURAK CUKROWY - zapotrzebowanie na mikroelementy w gramach


RoślinaPlon [dt/ha]Mangan Mn [g]Miedź Cu [g]Cynk Zn [g]Zelazo Fe [g]Molibden Mo [g]Bor B [g]
BURAK CUKROWY600500-60080-100400-500-15600-800

Technologia uprawy buraka cukrowego - preparaty, dawki i zastosowanie


PreparatDawkaFaza stosowaniaZastosowanie
Herbicydy
Goltix 700 SC2,0 l/haBBCH 0 - 9Zabieg zwalczania chwastów wykonywany bezpośrednio po siewie buraków
Goltix 700 SC + Powertwin 400 SC1,0 l + 0,8 l/haBBCH 10 - 12Zabieg wykonujemy po wschodach chwastów niezależnie od fazy rozwojowej buraków• Zabieg wykonujemy po wschodach chwastów niezależnie od fazy rozwojowej buraków
Goltix 700 SC + Powertwin 400 SC1,0 l + 0,8 l/haBBCH 10 - 14W razie potrzeby powtarzamy zabieg - wykonujemy po wschodach chwastów niezależnie od fazy rozwojowej buraków
Fungicydy
Orius 250 EW0,8 l/haBBCH 39-49Zapobiega występowaniu chwościka burakowego
Duett Ultra 497 SC0,5 - 0,6 l/haBBCH 46-90Zapobiega występowaniu chwościka burakowego
Insektycydy
Proteus 110 OD0,5 - 0,75 l/haBBCH 17 - 49Zwalcza następujące szkodniki: mszyce trzmielinowo-burakowe, mszyce brzoskwiniowo-ziemniaczane
Biostymulator
Fylloton1,0 - 2,0 l/haBBCH 17-27Zwiększa odporność rośliny na stres, powoduje szybką regenerację roślin nawet po tak niekorzystnych warunkach środowiskowych jak grad, nagłe zmiany temperatur, mróz, zahamowanie wzrostu po zastosowaniu nieodpowiedniej dawki herbicydów lub pestycydów• Zwiększa odporność rośliny na stres, powoduje szybką regenerację roślin nawet po tak niekorzystnych warunkach środowiskowych jak grad, nagłe zmiany temperatur, mróz, zahamowanie wzrostu po zastosowaniu nieodpowiedniej dawki herbicydów lub pestycydów
1,0 - 2,0 l/haBBCH 29-32Powoduje zaoszczędzenie przez roślinę energii w procesie metabolizmu poprzez dostarczanie substancji organicznych, które roślina musiałaby poddać procesowi syntezy
Stymuluje ekspansję komórkową, wydłużanie pędów w przypadku niekorzystnych warunków środowiskowych (spadek temperatury i ilości światła)• Stymuluje ekspansję komórkową, wydłużanie pędów w przypadku niekorzystnych warunków środowiskowych (spadek temperatury i ilości światła)
Zwiększa produktywność roślin• Zwiększa produktywność roślin
Wzmacnia właściwości substancji aktywnych, z którymi jest stosowany (inne nawozy i pestycydy)• Wzmacnia właściwości substancji aktywnych, z którymi jest stosowany (inne nawozy i pestycydy)
Najlepiej stosować łącznie z adjuwantem
UWAGA: nie łączyć z substancjami zawierającymi miedź!
Nawozy dolistne
Perfektmikro + Solubor DF3,0 l + 3,0 kg/haBBCH 17-33Nawozy dolistne uzupełniające zapotrzebowanie rośłin uprawnych na mikroelementy
Basfoliar 36 Extra + Adob Zn + Adob Mn + Solubor DF5,0 l + 1,5 l + 1,5 l + 1,0 kg/ha BBCH 37-49