Najnowsza odmiana niemieckiej hodowli roślin Saatzucht Josef Breun, zarejestrowana w Austrii w 2014 roku wpisana do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA).

 • Odmiana SHERPA to unikalna kombinacja wysokiej odporności na wyleganie i potencjału plonowania przy zachowaniu doskonałej jakości ziarna
 • Średnie plonowanie w latach 2011-2013 wyniosło 105,6 dt/ha (oficjalne badania na terenie Niemiec, dane dostarczone przez Saatzucht Josef Breun)
 • Wysoka i stabilna liczba opadania (8 w skali Hagberga)
 • Doskonała mrozoodporność w polskich warunkach klimatycznych (uzyskana w badaniach na terenie Niemiec ocena 5 w 9-stopniowej skali, gdzie 1 oznaczna najlepszą mrozoodporność)
 • Niskie rośliny, które gwarantują lepszą odporność na wyleganie
 • Bardzo dobra odporność na septoriozę plew i inne choroby
 • Dzięki swoim cechom SHERPA może być uprawiana bez zastosowania regulatorów wzrostu
 • Odmiana SHERPA charakteryzuje się doskonałą zdrowotnością i wysoką jakością ziarna, które znajduje swoje zastosowanie w piekarnictwie (klasa B). To szerokolistna pszenica o krótkich źdźbłach i zbitym, późno dojrzewającym kłosie
 • Odmiana Sherpa była testowana przez okres 4 lat na terenie Niemiec. Potencjał plonowania wynosi od +5 do +9% w stosunku do odmian z grupy jakościowej BQG 3 (Sax) oraz BQG 4 (Estivus, Mulan, Pedro)
 • Mączka – mimo wysokiej masy całkowitej – wykazuje różnorodne właściwości
 • Duża zawartość protein (od ±0 do +0,4% w stosunku do odmiany Estivus, Mulan, Pedro, Sax) wraz z niską zawartością glutenu mokrego (od -6,6 do +0,6% w stosunku do wymienionych odmian) połączona jest z niskim wskaźnikiem sedymentacji. Ciasto słabo wiąże wodę, wykazuje średnie właściwości plastyczne. W porównaniu z objętością wypieków (od -34 do +1 ml/100 g mąki w stosunku do odmian Estivus, Mulan oraz Pedro, jak i +66 ml/100 g mąki w stosunku do pszenicy paszowej Hewitt) pozwala na zakwalifikowanie do klasy 3