Odmiana Hodowli Roślin DANKO, wpisana do Krajowego Rejestru Odmian w  2014 roku Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA).

  • Odmiana o wysokim potencjale plonowania i bardzo wysokiej rentowności uprawy
  • Dobra jakość ziarna – grupa A/B, wysoka zawartość białka i bardzo wysoka liczba opadania
  • Szczególnie przydatna do intensywnej technologii uprawy na glebach średniej jakości i dobrych w różnych terminach wysiewu
  • Średnio wczesny termin kłoszenia i dojrzewania
  • Wykazuje dobrą odporność na choroby, w szczególności na rdzę brunatną, rdzę żółtą, mączniaka prawdziwego, septoriozę liści oraz DTR
  • Z uwagi na bardzo dobrą zimotrwałość (5,0 w skali 9-stopniowej) i doskonałe właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych może być uprawiana na terenie całej Polski
  • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 300-350 kiełkujących ziaren/m², tj. 140-160 kg/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%. W siewach opóźnionych normę wysiewu należy zwiększyć o 10%