W ramach realizowanego projektu pn. 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zbieramy oferty na:  1. Zapytanie ofertowe, roboty budowlane – Rozbudowa bazy handlu hurtowego w Dziewierzewie: pobierz PDF

Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją: pobierz

Dodano dnia: 25.01.2017

Informacja o wyniku postępowania ofertowego: pobierz PDF
Status: ROZSTRZYGNIĘTO
Dodano dnia: 13.02.2017
2. Zapytanie ofertowe na dostawę maszyn i urządzeń oraz ich montaż, zespół przyjęciowo-susząco-magazynujący ziarno – Rozbudowa bazy handlu hurtowego w Dziewierzewie: pobierz PDF

Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją: pobierz

Dodano dnia: 01.02.2017

Informacja o wyniku postępowania ofertowego: pobierz PDF
Status: UNIEWAŻNIONO
Dodano dnia: 14.02.2017
3. Zapytanie ofertowe na dostawę maszyn i urządzeń oraz ich montaż, zespół przyjęciowo-susząco-magazynujący ziarno – Rozbudowa bazy handlu hurtowego w Dziewierzewie: pobierz PDF

Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją: pobierz

Dodano dnia: 15.02.2017

Informacja o wyniku postępowania ofertowego: pobierz PDF
Status: ROZSTRZYGNIĘTO
Dodano dnia: 28.02.2017
4. Zapytanie ofertowe na abonencką słupową stację transformatorową SN-nn z liniami nn: pobierz PDF

Modyfikacja zapytania ofertowego dodana dnia 02.03.2017: pobierz PDF

Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją: pobierz

Dodano dnia: 20.02.2017

Informacja o wyniku postępowania ofertowego: pobierz PDF
Status: ROZSTRZYGNIĘTO
Dodano dnia: 17.03.2017
5. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż instalacji zbiornikowej gazu zasilającej suszarnię:  pobierz PDF

Modyfikacja zapytania ofertowego dodana dnia 21.03.2017: pobierz PDF

Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją: pobierz

Dodano dnia: 17.03.2017

Informacja o wyniku postępowania ofertowego: pobierz PDF
Status: ROZSTRZYGNIĘTO
Dodano dnia: 07.04.2017