Przedsiębiorstwo Wielobranżowe lechpol Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest zakup usługi związanej z przeprowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w zakresie projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” – konkurs II pt.: „Opracowanie technologii zastosowania płynnego nawozu azotowo-siarkowego (ASL) w integrowanej i ekologicznej produkcji żywności realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziadziała 1.21. Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  1. Zapytanie ofertowe – dotyczy zakupu usługi badawczo-rozwojowej pt. „Opracowanie technologii zastosowania płynnego nawozu azotowo-siarkowego (ASL) w integrowanej i ekologicznej produkcji żywności: pobierz PDF
  2. Załącznik nr 1 – wzór oferty: pobierz DOC
  3. Załącznik nr 2 – oświadczenie: pobierz DOC
  4. Pismo dotyczące zapytania: pobierz PDF