Liniowa odmiana Hodowli Roślin STRZELCE wpisana do Krajowego Rejestru Odmian w 2008 roku.

 • MONOLIT to jedna z najlepiej plonujących odmian populacyjnych rzepaku ozimego ostatnich lat. Jest to niewątpliwy i niepodważalny sukces polskiej hodowli rzepaku ozimego. Sukces odmiany MONOLIT jest konsekwencją wielu elementów, które to złożone w całość dały podstawę tej doskonałej odmianie. MONOLIT został wyhodowany w Oddziale Małyszyn spółki Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR. Gleby, na których prowadzona jest hodowla i atestacja odmian w tym oddziale są bardzo lekkie (przewaga klasy IV i V). Genotypy, które dobrze plonują w tych warunkach, charakteryzujących się niskimi wymaganiami glebowymi, lepiej też znoszą okresowe niedobory wody. Udało się wyhodować odmianę, której bardzo istotną, z gospodarczego punktu widzenia, cechą są niższe wymagania glebowe
 • MONOLIT jest odmianą przeznaczoną do uprawy na terenie całego kraju. Jest doskonałym wyborem do produkcji na potrzeby przemysłu olejarskiego dzięki wysokiej zawartości tłuszczu (średnia za lata 2010-2012: 46,7% s.m.) według Listy Opisowej Odmian 2013
 • MONOLIT wyróżnia się bardzo wysokim i stabilnym w latach potencjałem plonowania – 103% wzorca (39,6 dt/ha) – średnia za lata 2010-2012, źródło: COBORU 2013. Jest jedną z najwyżej plonujących odmian wśród wszystkich zarejestrowanych odmian populacyjnych w Polsce. Odmiana charakteryzuje się dużą elastycznością w stosunku do warunków pogodowych, co wpływa na wierność jej plonowania, czego odzwierciedleniem jest fakt, że w ciągu ostatnich lat badań osiągał bardzo dobre wyniki plonowania (patrz mapka poniżej)
 • MONOLIT charakteryzuje się bardzo wysokim plonem nasion i tłuszczu. Wysokie i wierne plonowanie potwierdzają wyniki COBORU, własne badania w poszczególnych województwach oraz zadowoleni producenci, o czym świadczy uzyskany na targach Polagra – Premiery w Poznaniu Złoty Medal
 • Odmiana ta cechuje się bardzo dużą elastycznością w stosunku do warunków pogodowych oraz siedliskowych. Jest tolerancyjna na słabsze warunki glebowe. MONOLIT może być z powodzeniem uprawiany na glebach lżejszych, mozaikowatych. Zapewnia to większą i stabilniejszą wierność plonowania, o czy świadczy fakt, że w ciągu ostatnich pięciu lat badań prawie zawsze osiągał wynik lepszy od wzorca
 • MONOLIT wyróżnia się również bardzo wysoką mrozoodpornością. Jest to cecha charakteryzująca polskie odmiany rzepaku ozimego. Dzięki hodowli w polskich warunkach klimatycznych krajowe odmiany są doskonale przystosowane do charakterystycznych dla Polski mroźnych zim oraz wiosennych przymrozków. Bardzo dobrą mrozoodporność potwierdził MONOLIT podczas ostatnich zim. Według urzędowych doświadczeń COBORU w 2012 przezimował najlepiej ze wszystkich zarejestrowanych w Polsce odmian!!! Wybór mrozoodpornych odmian to świadome ograniczanie ryzyka w produkcji roślinnej charakteryzujące profesjonalne podejście do rolnictwa. Dzięki swojej bardzo dobrej mrozoodporności Monolit jest zalecany do uprawy na terenie całego kraju.
 • MONOLIT charakteryzuje się bardzo wysoką masą tysiąca nasion (na poziomie 6,0 g) oraz niską zawartością glukozynolanów, dzięki czemu gwarantuje zachowanie wysokich parametrów jakościowych śruty rzepakowej
 • MONOLIT znajduje się na liście odmian szczególnie zalecanych do uprawy w województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, zachodnio-pomorskim, lubuskim i łódzkim (LZO COBORU)
 • Wyróżniającą cechą MONOLIT-u, poza wysokim potencjałem plonowania, jest bardzo dobra odporność na choroby grzybowe ważne w produkcji rzepaku ozimego, tj. suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową, zamieranie korzeni podczas dojrzewania
 • Odmiana średnio wczesna pod względem terminu kwitnienia oraz dojrzewania
 • Rośliny średniej wysokości (138 cm), dość podatne na wyleganie (24%), źródło: Lista Opisowa Odmian 2013
 • MONOLIT jest odmianą wyhodowaną z zastosowaniem techniki podwojonych haploidów. Rośliny powstałe metodą podwojonych haploidów są homozygotyczne, wszystkie cechy są genetycznie utrwalone. Konsekwencją jednorodności genetycznej jest jednorodność morfologiczna, rośliny kwitną i zawiązują nasiona w tym samym czasie. Jest to korzystne dla uzyskania dobrej jakości nasion dla przerobu
 • Kombinacja wysokiego potencjału plonowania, wysokiego plonu tłuszczu, bardzo dobrej zimotrwałości, niskich wymagań glebowych, doskonałej zdrowotności z optymalnym terminem kwitnienia i dojrzewania zamknięta w jednej odmianie, której cechy zostały ustabilizowane za pomocą techniki podwojonych haploidów, okazała się strzałem w dziesiątkę. MONOLIT w ciągu siedmiu lat badań (doświadczenia rejestrowe oraz PDOiR) niemal zawsze plonował powyżej odmian wzorcowych i plasował się w ścisłej czołówce odmian populacyjnych. Taka stabilność plonowania jest bardzo wyraźnym sygnałem, że odmiana potrafi adaptować się do zmiennych warunków glebowo-klimatycznych, przez co gwarantuje pewny, wysoki plon