Jedna z najnowszych hybrydowych odmian rzepaku ozimego francuskiej hodowli PHYCOMAT, zarejestrowana w 2012 roku i wpisana do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA).

 • GRANAT to hybryda najnowszej generacji, stanowiąca idealne połączenie trzech niezmiernie istotnych cech: rewelacyjnego potencjału plonowania, bardzo niskiej wilgotności nasion w momencie pełnej dojrzałości technologicznej i wyjątkowej odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion!!!
 • Odmiana ta daje bardzo wysokie plony, czego potwierdzeniem są wstępne badania prowadzone w Polsce, jak również na terenie Niemiec i Francji (patrz tabela poniżej). Według wewnętrznych badań P.W. lechpol sp. z o.o., przeprowadzone na poletkach doświadczalnych w Grocholinie (gmina Kcynia, województwo kujawsko-pomorskie) w sezonie 2011/2012, średni plon odmiany GRANAT (z dwóch powtórzeń) wyniósł 56,53 dt/ha, co stanowi 129% wzorca (wzorzec – średnia uzyskana z wszystkich odmian). Natomiast na jednym z poletek odmiana ta uzyskała najwyższy wynik wśród 52 badanych odmian rzepaku: 61,62 dt/ha – 141% wzorca!!! Odmiana ta z roku na rok podtrzymuje swój olbrzymi potencjał plonotwórczy, dając rewelacyjne plony nasion zarówno na polach produkcyjnych, jak i na poletkach doświadczalnych: 48,21 dt/ha przy wilgotności 6%, co stanowiło blisko 120% wzorca!!!
 • Zarówno pod względem plonowania, jak i zawartości oleju jest to jedna z wiodących odmian mieszańcowych (przedział 42 – 44% w s.m.)
 • Masa tysiąca nasion tej odmiany określana jest jako średnio wysoka (przedział 4,0 – 5,0 g)
 • Wzmocniona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion stanowi swego rodzaju polisę zabezpieczającą finalny plon przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, jak np. opady gradu w fazie pełnej dojrzałości technologicznej roślin (patrz dokumentacja zdjęciowa strona 24)
 • GRANAT to hybryda średniowczesna. Początek rozwoju wiosennego, kwitnienie oraz termin dojrzałości technologicznej roślin do zbioru określany jest jako średniowczesny
 • Odmiana ta wyróżnia się ponadto bardzo dobrą zimotrwałością, potwierdzoną bardzo pozytywnymi wynikami prawidłowego przezimowania roślin po ciężkiej i specyficznej zimie, jaka miała miejsce w sezonie 2011/2012. Był to pierwszy i zarazem bardzo trudny test na zimotrwałość roślin tej odmiany w warunkach surowego klimatu naszego kraju
 • Rośliny odmiany GRANAT są średniej wysokości do wysokich i wymagają zastosowania regulatorów wzrostu
 • Odmiana ta posiada bardzo silny system korzeniowy
 • Rzepak ten doskonale radzi sobie w warunkach stresu klimatyczno-glebowego
 • GRANAT odznacza się bardzo wysoką zdrowotnością. Wykazuje niską podatność na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma), najważniejszą chorobę w uprawie rzepaku w naszym kraju, jak również na cylindrosporiozę
 • Siew tej odmiany powinien mieć miejsce w optymalnym, ewentualnie nieco opóźnionym (do 4-5 dni po terminie optymalnym) terminie agrotechnicznym dla danego regionu. Norma wysiewu powinna wynosić około 45 – 55 nasion/m2 (w zależności od MTZ i siły kiełkowania), tak aby uzyskać obsadę 35 – 45 nasion/m2. Hodowca sugeruje nawet gęstość w momencie kwitnienia roślin: 30 roślin/m2 (przy założeniu optymalnych warunków pogodowych i bardzo dobrej zasobności gleby)
 • GRANAT jest odmianą polecaną do uprawy we wszystkich regionach Polski, na różne typy gleb
 • Elastyczny w terminie siewu – doskonale sprawdza się we wczesnych jak i opóźnionych siewach