Nowa hybrydowa odmiana rzepaku ozimego hodowli EURALIS Saaten, wpisana do rejestru w roku 2010 na Węgrzech i Słowacji, Katalog Wspólnotowy EU.

 • ES ODICE to jedna z nowych propozycji hybrydowych francuskiej hodowli EURALIS, która otrzymała rejestrację w dwóch sąsiednich krajach, a która wchodzi na nasz rynek z listy wspólnotowej CCA. Dotychczas funkcjonowała pod nazwą oznaczoną kodem EGC 968
 • ES ODICE stanowi mistrzowskie połącznie trzech najistotniejszych i aktualnie najbardziej oczekiwanych cech dla rzepaku ozimego: wysokiego i stabilnego plonowania, zimotrwałości oraz odporności na osypywanie się łuszczyn
 • ES ODICE posiada bardzo wysoki oraz stabilny potencjał plonowania, porównywalny z najlepszymi rynkowymi odmianami hybrydowymi. Odmiana ta została przez nas dość szczegółowo przebadana w różnych warunkach województwa kujawsko-pomorskiego. Potwierdzeniem tego są wewnętrzne badania P.W. lechpol sp. z o.o., przeprowadzone na poletkach doświadczalnych w Grocholinie (gmina Kcynia, województwo kujawsko-pomorskie) w sezonie 2012/2013, które wykazały, że średni plon odmiany ES ODICE wyniósł 42,73 dt/ha, co stanowiło 106% wzorca (wzorzec – średnia uzyskana z wszystkich odmian). Odmiana ta zajęła bardzo wysokie miejsce wśród badanych 60 odmian rzepaku
 • W kolejnym doświadczeniu odmiana ta była testowana w dwóch technologiach uprawy: standardowej a1 (taka, jaka stosowana jest w badaniach rejestracyjnych COBORU) oraz wysokonakładowej a2 (ze zwiększonym nawożeniem azotowym, dodatkowo zastosowanymi mikroelementowymi nawozami dolistnymi oraz środkami biostymulującymi, jak również zwiększoną ochroną fungicydową i insektycydową). Było to doświadczenie przeprowadzone na mikropoletkach, o wielkości 12m2, z precyzyjną aplikacją wszelkich środków ochrony roślin oraz mikroelementowych nawozów dolistnych i preparatów biostymulujących. Następnie wszystkie poletka zostały wymłócone, przeważone i określone plony wraz z analizą jakościową nasion rzepaku. Okazało się, że odmiana ES ODICE bardzo pozytywnie zareagowała na zwiększenie intensywności uprawy i nawożenia osiągając najwyższy – rekordowy plon: 72,08 dt/ha, co stanowiło 122% wzorca (wzorzec – średnia uzyskana z wszystkich odmian), w technologii wysokonakładowej a2
 • Powyższe, wewnętrzne doświadczenia wykazały i pozwoliły nam określić potencjał odmiany ES ODICE w zakresie zaolejenia nasion. W naszych warunkach klimatyczno-glebowych zawartość tłuszczu w nasionach wyniosła średnio ponad 43,00 % w s.m.
 • Oprócz wysokiego potencjału plonotwórczego i zaolejenia, rzepak ten cechuje się również wysoką masą tysiąca nasion (ca. 6,0 g)
 • ES ODICE charakteryzuje się bardzo wysoką zimotrwałością i mrozoodpornością, oczywiście przy zachowaniu optymalnych terminów zabiegów agrotechnicznych
 • Rośliny wysokie (około 170 cm) o średniej odporności na wyleganie, przez co zaleca się stosowanie regulatorów wzrostu
 • W okresie jesiennym rozwija się stabilnie i równomiernie – nie strzela w pęd główny przed zimą. Wiosną rozpoczyna proces wegetacji w sposób szybki i homogenny
 • Odmiana o średnio wczesnym terminie kwitnienia i dojrzewania, przeznaczona do intensywnej technologii uprawy na glebach średnich i dobrych
 • ES ODICE prezentuje bardzo wysoki profil zdrowotnościowy odmiany. Wykazuje szczególnie dobrą odporność na zgniliznę twardzikową oraz alternarię oraz średnią na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma lingam)
 • ES ODICE jest odmianą polecaną do intensywnej technologii uprawy na glebach średnich i dobrych. Hodowca zaleca obniżanie gęstości wysiewu. Optymalna, zalecana obsada roślin, to około 40 roślin/m2 kapustnych (6,5 – 7,0 w skali 9-stopniowej)
 • MÜLLER 24 jest odmianą polecaną do intensywnej technologii uprawy na glebach dobrych i bardzo dobrych

SILNE STRONY RZEPAKU ES ODICE:

– Wysokie i stabilne plonowanie
– Zimotrwałość i mrozoodporność
– Odporność na osypywanie łuszczyn