Typ mieszańcamieszaniec trójliniowy (TC)
WczesnośćFAO 240 Z / 240 K
Typ ziarnadent / flint
Wykorzystanieziarno / kiszonka
Rok rejestracji2011 (odmiana z Katalogu Wspólnotowego (CCA)

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:

 • Uniwersalny mieszaniec trójliniowy do uprawy na ziarno oraz kiszonkę
 • Wysoki i stabilny potencjał plonowania ziarna i kiszonki
 • Odmiana szczególnie rekomendowana do uprawy na ziarno na terenie Polski Centralnej oraz Północnej (III i północny pas II rejonu uprawy kukurydzy w Polsce)
 • Silne strony odmiany LISTEL: olbrzymi potencjał plonotwórczy przy relatywnie niskiej wilgotności
 • Ziarno typu pośredniego dent / flint
 • LISTEL wyróżnia się bardzo szybkim początkowym wzrostem roślin
 • Dobry stay-green
 • Polecana równie¿ do produkcji wysokoenergetycznej kiszonki
 • Rośliny bardzo dobrze wykształcone i wysokie
 • Kolby dobrze wypełnione, wysoko osadzone
 • Wysoka masa tysiąca nasion oraz ilość rzędów w kolbie
 • Odmiana uniwersalna, polecana do uprawy na wszystkich typach gleby
 • Dobra odporność na wyleganie

MORFOLOGIA ODMIANY:

 • Rośliny wysokie, bogato ulistnione
 • Kolby dobrze wypełnione
 • Bardzo wysoka masa tysiąca nasion

Wyniki plonowania kukurydzy (Doświadczenia rozpoznawcze PZPK – odmiana z katalogu wspólnotowe go CCA):

 • Doświadczenia rozpoznawcze PZPK – Ziarno 2011 – 101,6% wzorca
 • Doświadczenia rozpoznawcze PZPK – Ziarno 2012 – 105,2% wzorca

Badania doświadczalne P.W. lechpol w 2013 roku:

 • lokalizacja Grocholin 169,1 dt/ha przy wilgotności 32,5 %, lokalizacja Dziewierzewo 151,4 dt/ha przy wilgotności 35,0 %