kukurydza_kosmal

Typ mieszańcaMieszaniec trójliniowy (TC)
Wczesnośćsemi-dent
Wczesność260
WykorzystanieKiszonka / Biogaz
Rok rejestracjiNowa odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2013 r.

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:

Plonowanie:

  • WYSOKOENERGETYCZNA KISZONKA: w latach 2011–2012 plon ogólny suchej masy wyniósł 213,3 dt/ha (103,3% wzorca), przy dobrym, prawie 52% udziale plonu suchej masy kolb i zawartości suchej masy w kolbach wynoszącej 54,3% (wzorzec – 54,1%), według badań COBORU

Rejon uprawy:

  • Przeznaczona do uprawy na kiszonkę w I, II i południowej części III rejonu uprawy kukurydzy w Polsce
  • Bardzo dobry wczesny wigor
  • Średnie wymagania glebowe
  • Dobra odporność na wyleganie oraz fuzariozę
  • Zalecana obsada:

80 000–85 000 roślin/ha na glebach słabszych
90 000–95 000 roślin/ha na lepszych stanowiskach glebowych