Typ mieszańcamieszaniec trójliniowy (TC)
WczesnośćFAO 220-230
Typ ziarnaflint / dent
Wykorzystaniekiszonka / ziarno / biogaz / CCM
Rok rejestracji2013 z Katalogu Wspólnotowego (CCA)

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:

  • Mieszaniec trójliniowy polecany szczególnie na trudne stanowiska
  • Wysoki plon dobrze wykształconego ziarna
  • Ziarno typu flint / dent
  • Znakomita odporność na wyleganie
  • Bardzo dobra odporność na choroby liści
  • Bardzo dobra tolerancja na suszę
  • Odmiana uniwersalna: przeznaczona na ziarno, kiszonkę, CCM, biogaz

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI PRZY UPRAWIE ODMIANY CODINAN

Cel produkcji:
Produkcja kukurydzy kiszonkowej/ kukurydzy na biogaz/ kukurydzy na ziarno na wysokim poziomie jakości i plonu we wszystkich warunkach uprawy.

Wymogi stanowiska:
Nadaje się dla wszystkich gleb, za wyjątkiem gleb zagęszczonych i podmokłych. Glebę pod wysiew należy starannie uprawić i spulchnić poniżej luźnej warstwy przykrywającej materiał siewny odpowiadającej głębokości siewu.

Termin siewu:
Temperatura gleby powinna wynosić 8 °C. Na niekorzystnych stanowiskach i trudnych warunkach wypada to najpóźniej w pierwszym tygodniu maja.
Wczesny wysiew korzystnie wpływa na dojrzewanie i jakość roślin.

Głębokość siewu:
Na ciężkich glebach ok. 4 cm, na lekkich glebach do maksymalnie 6 cm.

Gęstość łanu:
Użytkowanie Rośliny/m2
Kiszonka 8,5 – 9,5
Ziarno 8,5 – 9,0
Biogaz 9 – 10

Nawożenie azotem:
W przypadku nawożenia azotem należy uwzględnić oczekiwaną wysokość plonu. Jako zapotrzebowanie azotu przyjmuje się na 1q plonu ziarna 2,2 kg N/ha lub dla kukurydzy kiszonkowej na 1q łącznej masy suchej 1,4 kg N/ha. Przy obliczaniu dawki azotu odliczane są: N-min i nawożenie organiczne.
W niekorzystnych warunkach zaleca się również zwiększenie nawożenia azotowego (fosforowego) pod korzeń do 40 kg N/ha. Główne zapotrzebowanie na azot przypada na okres ok. 2 tygodni przed kwitnieniem i do 4 tygodni po kwitnieniu, dlatego nawożenie azotem powinno w miarę możliwości przebiegać w dwóch dawkach: przy wysiewie i w czerwcu. Forma nawozu azotowego ma drugorzędne znaczenie.

Zwalczanie chwastów:
Dobór herbicydów zgodnie z występującymi gatunkami chwastów i poziomem zachwaszczenia. Pamiętać należy że najlepsza skuteczność zwalczania chwastów jest we wczesnych fazach rozwojowych. CODINAN musi być odchwaszczony między 4, a 8 liściem właściwym.

Dojrzałość pełna i zbiór:
Zbiór przy 30-35% suchej masy w całej roślinie. Dojrzewający łan należy regularnie sprawdzać w celu określenia optymalnego terminu zbioru.